A系兔生长性状遗传参数的估测
龙继蓉, 蒋必光, 谢晓红, 唐良美, 黄邓萍, 雷岷, 张杰, 向俊琳, 李华
Estimation of Genetic Parameters for growth Traits in Strain A of Rabbit
LONG Ji-rong, JIANG Bi-guang, XIE Xiao-hong, TANG Liang-mei, HUANG Deng-ping, LEI Min, ZHANG Jie, XIANG Jun-lin, LI Hua
四川农业大学学报 . 2000, (01): 62 -64 .  DOI: 10.16036/j.issn.1000-2650.2000.01.016